Гамбург

Appener Strasse 21

25482 Appen

Германия

Тел.: +49 4101 85654-0

Факс: +49 4101 85654-15

Алматы

Қалыптасу кезеңінде

Каунас

Kalvarijos gatvė 13A

46348 Kaunas

Литва

Тел.: +370 6 9850507

Факс: +370 37 391 565

Бастапқы деректер және құпиялылық

KRAFT Logistics & Trade GmbH
Appener Straße 21
25482 Appen
Germany

Бас директор:

Eduard Kraft

Байланысу:

Телефон: +49 4101 85654-0
Факс: +49 4101 85654-15
E-mail: mail@kraft-germany.com

Registry entry:

Registration in Commercial Registry.
Court of registry: Pinneberg
Registry number: HRB 3419

ҚҚТ төлеушінің нөмірі:

DE153413463

 

Бірлестіктің мүшесі «Unternehmensverband Schleswig-Holstein»

Бірлестіктің мүшесі «Unternehmensverband Schleswig-Holstein»


Осы сайтта берілген ақпараттың дұрыстығы

Осы веб-сайт парақтарында аңдаусыз дәлсіздіктер мен орфографиялық қателер кездесуі мүмкін. Олар табылған мезетте-ақ бірден KRAFT Logistics & Trade GmbH компаниясымен түзетіледі. Веб-парақтардағы ақпарат әрдайым жаңартылып отырады. Дегенмен, бұрынғы дәлсіздік сақталып немесе жаңалары пайда болуы мүмкін. Бүкіләлемдік Интернет желісінің тәуелсіз сайттарында және KRAFT Logistics & Trade GmbH компаниясына қатысты берілген ақпарат, KRAFT Logistics & Trade GmbH. KRAFT Logistics & Trade GmbH компаниясымен қандай да бір байланысы жоқ қолданушылармен немесе компаниялармен берілуі мүмкін болғандықтан, ол ақпарат үшін компаниямыз жауап бермейді және оған байланысты кезкелген міндеттемелерді өзіне алмайды.

Авторлық құқық

Барлық мәтіндер, фотосуреттер, кестелер, мультимедиялық құжаттар, сонымен қатар, сайт дизайны «Авторлық құқық және интеллектуалдық меншік туралы» заңмен қорғалады. Сайтта берілген ақпарат тек жеке мағлұмат алу үшін ғана қолданылады, ақпаратты кейін де қолдану үшін алдымен KRAFT Logistics & Trade GmbH компаниясынан жазбаша рұқсат алу қажет.

Құпиялылық

Ақпаратты өңдеудегі барлық үдерістерде біз заңнаманың ережелеріне сүйенеміз.

Материалдарды Ойнату

Бұл сайт веб-парақтарындағы материалдарды ойнатуға келесі шарттарды орындаған кезде ғана рұқсат етіледі:

Материалдарды ақпараттық және бейкоммерциялық мақсаттарда ғана пайдалануға рұқсат беріледі. Материалдарға қандай да бір өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Сәйкесінше рұқсатсыз қандай да бір тауарлық белгілердің көшірмелерін жасауға тыйым салынады. Матералдардың кезкелген бөлігін көшіру кезінде авторлық құқық туралы келесі мәлімдеме берілуі тиіс:

© 2014 KRAFT Logistics & Trade GmbH. Барлық құқықтар қорғалған.

Компьютерлік вирустар

KRAFT Logistics & Trade GmbH компаниясы осы веб-сайт парақтарындағы компьютерлік вирустарды жою үшін орынды шаралар қолдануда, алайда олардың толық жойылғандығы жөнінде кепілдік бермейді және вирустардың ықпалынан болған салдар үшін жауап бермейді. Өтінеміз, бұл веб-парақтардан ақпарат жүктеуден бұрын барлық қажетті қауіпсіздік шараларын қолданыңыз.